Yüzleşme

Tarlada çalışan birisi için emek, insanın toprakla bütünleşmesidir. Görmediğimiz, tanımadığımız, birçoğumuzun varlıklarından bile haberdar olmadığımız, Yedikule Bostanlarında Osmanlı döneminden beri devam eden kent içi tarımın, geleneksel sulama yöntemleri ile üreten, geçimini bu yolla sağlayan toprakla bütünleşmiş toprak işçileri; sürekli yaşadıkları kentsel dönüşüme emeklerini kurban verme riski ile karşımızda. Bize, gözlerimizin içine bakıyorlar, an be an yok olarak…

Bu projede, günümüzün dijital fotoğraf imkanları ile 1800lerde kullanılmaya başlanmış, ama yavaş yavaş yok olduğu için unutulmuş bir tekniği birlikte kullanarak, yok olma sürecini gözlemleme imkanı hazırladım. Hiç kimyasal içermeden, bitki suları kullanılarak güneş baskı yöntemiylegerçekleştirilen baskı süreci, emeğin, sabrın ve tutkunun birleşmesi ile sonuç veriyor.

Baskıların ilk gün yapılan dijital reprodüksiyonları ile yaşayan, nefes alan, ışıktan ve hava koşullarından doğrudan etkilenen orijinal hallerini karşılaştırarak, soluklaşma, silikleşme ve sonuç olarak yok olmaya varan süreçlerinin bir parçası oluyoruz. Böylece fotograf, anı yakalama özelliğinden öte “an”ın yok oluşuna da tanıklık ediyor. Bize de bu gerçekle yüzleşme fırsatı tanıyor.

Doğanın gözlemlememize izin verdiği, her bir orijinal baskının kokusuyla, rengiyle yavaş yavaş kayboluşuyla ortaya çıkan bu yok olma sürecini; toprağın, emeğin ve değerlerin, insan eliyle tahrip ediliyor olmasına dikkat çekmek için kullandım.

Projeyi gerçekleştirirken, bugün birçok alanda hayatımızdan çıkmış ya da çıkmak üzere olan sabır, emek ve üretim kavramlarını hatırlamak; dijitalleşmenin, bize sağladığı pek çok kolaylığın yanısıra kaybettirdiklerini fark etmek; hayatımıza yerleşen değerbilmezlik ve tüketim çılgınlığının getirdiği sonuçları vurgulamak istedim. Bir yandan unutulmuş bu tekniği kullanarak, günümüze, geçmişin penceresinden bakarken, öte yandan, günümüzün dijital imkanlarından faydalanarak, geçmişe bir pencere açmaya çalıştım.

Ayşe Nilden Aksoy

Bitki Baskı İlk Gün Görüntüleri